Privatlivspolitik

Kunder, potentielle kunder og nyhedsbrevsmodtagere hos DETALE CPH


I Detale CPH (”Detale”) behandler vi kun nødvendige personoplysninger om vores kunder og potentielle kunder. Vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen og det er vigtigt for os, at du har tillid til vores behandling af dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik kan du som kunde, potentiel kunde og nyhedsbrevsmodtager læse om vores behandling af dine oplysninger.

1. Den dataansvarlige.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for dine personoplysninger, er: 

Flügger Denmark A/S 
Islevdalvej 151 
2610 Rødovre 
CVR-nr. 45240118 
Tlf.: +45 70 15 15 05 
E-mail: gdpr@flugger.com 
Web: www.detalecph.com/dk/da

Hvis du har spørgsmål til os om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling via e-mailadressen angivet ovenfor.

2. Kategorier af personoplysninger.

De personoplysninger, vi behandler om dig som kunde eller potentiel kunde, kan omfatte:

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nummer, kundenummer hos os og evt. fødselsdag

 • Købshistorik

 • Betalingshistorik, betalingsoplysninger, samt kreditvurdering

 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

 • Billeder/video

 • Cookies og elektroniske spor 

3. Formål og retsgrundlag.

Vores databehandlinger har følgende formål og retsgrundlag:

1. Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold.

I forbindelse med dine bestillinger og køb behandler vi dine identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, samt oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

Ved kreditgivning til erhvervskunder (enkeltmandsvirksomheder) behandler vi identifikationsoplysninger, betalingshistorik og kreditvurdering. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

Ved kreditgivning til privatkunder behandler vi identifikationsoplysninger, betalingshistorik, kreditvurdering og personnummer. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten, ig §11, stk. 2, nr. 4 i databeskyttelsesloven.

2. Markedsføring, nyhedsbreve og generel opdyrkning af kundeforhold.

Til opdyrkning af eksisterende og potentielle kundeforhold, herunder udsendelse af nyhedsbreve og andre marketing emails, behandler vi identifikationsoplysninger, købshistorik, samt oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig. Vores marketing emails indeholder sporingspixler, der muliggør registrering og analyse af logfiler. Ud fra denne pixel kan vi se, om og hvornår en e-mail åbnes af modtageren, og hvilke links i e-mailen modtageren har trykket på.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1 f i GDPR om behandlinger, begrundet i en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Detales forretning og tilbyde vores kunder den bedste service samt gode tilbud.

3. Sociale medier (Facebook, Instagram og TikTok)

Når du besøger Detales sider på sociale medier som Facebook, Instagram og TikTok, indsamles der oplysninger om dig, som Detale og det sociale medie er fælles dataansvarlige for. Formålet med behandlingen er, at Detale kan modtage anonymiserede data fra de sociale medier om besøgende på vores sider.

Når du skriver til os gennem de sociale medier, behandler vi personoplysninger som indgår i vores korrespondance med dig. Formålet er at kunne besvare din henvendelse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i de sociale mediers privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook/Instagram, TikTok.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, begrundet i en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse der begrunder behandlingen, er Detales indsigt i besøgende på vores sociale medie-platforme, samt interessen i at kunne besvare henvendelser via vores sociale medier.

4. Cookies og elektroniske spor.

Når du besøger vores hjemmeside, sættes der cookies og vi indsamler vi din IP-adresse, samt oplysninger om din færden på hjemmesiden. Nogle cookies er nødvendige, mens andre har funktionelle, statistiske og markedsføringsmæssige formål, og kan til- eller fravælges i dit cookiesamtykke. Nogle oplysninger videregives til tredjeparter.

Du kan læse mere om vores behandling af cookies i vores Cookiepolitik nedenfor, hvor du også kan opdatere og tilbagekalde dit samtykke.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om behandlinger, der er givet samtykke til, samt databeskyttelsesforordningensartikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, begrundet i en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede, hvor den legitime interesse der begrunder behandlingen, er at tilbyde dig en hjemmeside er der interessant, relevant og fungerer optimalt.

4. Brug af pixels til markedsføring

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, accepterer vores cookies eller køber varer hos os, sender Detale i visse tilfælde ikke-reversible hashede oplysninger i form af e-mailadresse, adresse, telefonnummer samt i visse tilfælde oplysning om din interessere i én eller flere af Detales produkter til Facebook (Meta) og TikTok. Dette skyldes, at Detale anvender Custom Audiences (også betegnet som Lookalike Audiences) med henblik på at oprette målgrupper for efterfølgende annoncering.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores interesse i at udbrede kendskabet til Detales produkter og services, herunder over for andre personer, der kunne have tilsvarende interesser i Detales produkter, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f – se evt. også pkt. 3 ovenfor. Det overordnede formål er dermed markedsføring og branding.

Udover muligheden for at gøre indsigelser mod vores behandling til brug for dette formål i henhold til pkt. 7 nedenfor, har du mulighed for at gøre indsigelse over for Facebook og TikTok ved at ændre dine indstillinger og deaktivere ”Custom Audiences og Lookalike Audiences”. Det gør du ved at følge instruktionerne på følgende links:

Facebook - https://www.facebook.com/help/568137493302217

TikTok - https://support.tiktok.com/en/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data

Dine personoplysninger behandles udelukkende til ovenstående formål så længe vi lovligt må behandle oplysningerne i henhold til andre formål, og så længe vi har et lovligt cookiesamtykke, hvis behandlingen fandt sted på denne baggrund eller indtil vi modtager din indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål. Da Facebook har et moderselskab beliggende i USA, kan der være risiko for adgang til dine personoplysninger fra dette usikre tredjeland. Detale har dog sikret, at dine personoplysninger er hashede (krypterede) og derudover har Detale indgået EU Kommissionens Standardbestemmelser med Facebook og TikTok som grundlaget for en eventuel overførsel.


5. Kategorier af modtagere

Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Vores databehandlere på baggrund af databehandleraftaler

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger

 • Inkasso- og kreditoplysningsbureauer ved kreditgivning samt ved misligholdelse af lån/kreditter

 • Offentlige myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger

 • Samarbejdspartnere som er selvstændigt dataansvarlige for dine oplysninger

 • Andre virksomheder i Flügger-koncernen som led i administration og support

6. Overførsel til tredjelande

Det kan i enkelte tilfælde forekomme, herunder i forbindelse med support af vores web-tjenester, at dine personoplysninger overføres til databehandlere i lande uden for EU/EEA. Vi overfører kun personoplysninger til databehandlere i lande, som af Kommissionen anses for at være sikre tredjelande eller databehandlere som har givet de fornødne garantier for databeskyttelse gennem EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Hvis du vil vide mere om denne behandling, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@flugger.com.


7. Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de behandles.

For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager garanti- og bogføringsforpligtelser, samt for at kunne leve op til øvrige forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysningerne i op til fem regnskabsår plus indeværende fra kundeforholdet er ophørt.

For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper for god markedsføringsskik.


8. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter lovgivningen følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de oplysninger, vi behandler om dig.

 • Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod den, herunder særligt hvis der er tale om profilering og direkte markedsføring.

 • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du har givet til os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få oplysningerne overført til en anden dataansvarlig.

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til vores juridiske afdeling via e-mail på gdpr@flugger.com, og vi vil derefter undersøge, om det er muligt at imødekomme din anmodning. Du vil modtage svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget den.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Version 3, opdateret juli 2023