KC14 guide

Step 1

Väggen bör vara slät, torr, stabil och jämnt absorberande innan du börjar. Om du är osäker bör väggen grundas först. Om det finns osäkerhet om fuktigheten i underlaget bör detta kontrolleras med en fuktmätare. Kolla längst ner på denna sida för att se vilka verktyg du behöver och titta i vår FAQ för att lära hur du bäst underhåller dina KC14-väggar.

Avgränsa området som skall behandlas med maskeringstejp. Spackla hela väggen utan uppehåll. Applicera ett jämnt lager med en tjocklek på 2-3 millimeter. Notera att fläckvis spackling och skarvar syns tydligt. Ta bort maskeringstejpen innan spacklet torkar och låt väggen torka i minst 16 timmar.

Tips: Effekten kommer från hur spacklen appliceras. Se till att spackla i vanliga bågar och undvik att spackla i samma riktning.

Siger: Fie, founder

Step 2

Slipa bort eventuella kanter och fläckar innan du applicerar spackellager nummer två. Vi rekommenderar korn 180 för detta. Damma av hela området med en mjuk dammtrasa.

Sätt upp ytterligare en omgång maskeringstejp. Spackla hela väggen utan uppehåll. Lager nummer två får inte vara för tunt då det ökar risken för genomslipning vilket i sin tur kan ge mörka områden på väggen. Ta bort maskeringstejpen innan spacklat torkat och låt därefter väggen torka i minst 16 timmar.

Step 3

Se till att väggen är torr innan du börjar slipa. Då slipningen dammar mycket är det viktigt att du täcker över möbler och annat runt omkring ordentligt. Slipa försiktigt hela det begränsade område i cirklar med korn 180-220 tills ytan är jämn. Genomslipningar syns tydligt och bör därför undgås. Använd dig inte av inte maskinell slipning! Damma hela området ordentligt med en mjuk dammtrasa. Låt övertäckningen sitta till nästa fas då Topcoaten är svår att ta bort från oönskade ställen.

Step 4

Sätt upp maskeringstejp igen. Doppa Topcoat på med microfiberduk av två gånger, med 1-2 timmars intervall. Hela området görs på en gång. Löpare kan ses tydligt och bör undvikas. Låt Topcoat torka i 2-3 timmar, slip sedan området med sandpapper 220 för att uppnå jämnhet. Damm av med en fuktig trasa.

Tips: Du kan använda en färgspruta. Spruta endast ett litet område åt gången och dutta därefter med en microfiberduk innan Topcoaten har satt sig. Om området är utsatt för slitage kan ett tredje lager Topcoat vara lämpligt.

Siger: Fie, founder

Du behöver följande:

2 spackelspade (storlek 15-35 cm), sandpapper med korn 180-220, skydd och maskeringstejp, 1 mjuk dammborste, handskar, mikrofiberduk för Topcoat (evt. färgspruta) och mask för slipning.